Türkiye'nin Kültürel Zenginlikleri & Türkiye'nin Kültürel Değerleri Nelerdir?

Türkiye'nin Kültürel Zenginlikleri ; Türkiye'nin kültürel yapısı, tarihinin derinliklerinden gelen çok zengin ve çeşitli kültürlerin birikiminden oluşmuştur.

Türkiye'nin Kültürel Zenginlikleri & Türkiye'nin Kültürel Değerleri Nelerdir?

Kültür Nedir? Türk Kültürünün Sahip Olduğu Yapı!

Türkiye'nin kültürel yapısı, tarihinin derinliklerinden gelen çok zengin ve çeşitli kültürlerin birikiminden oluşmuştur.

Türkiye, coğrafi konumu gereği Doğu, Batı, Ortadoğu, Akdeniz, İslam kültürü gibi farklı kültürlerin merkezindedir.  

Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar için kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. 

Türk Kültürün Genel Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Anadolu, binlerce yıllık geçmişi ve tarihinde var olan bir çok farklı kültürün etkisiyle ender görülen kültürel zenginliğe sahiptir.Bu öylesine bir zenginliktir ki, birbirine çok yakın yerleşim bölgelerinde bile bu zenginliğin yarattığı kültürel farklılıkları görebiliriz.


Halk Kültürleri Türkçe, Türkiye nüfusunun %90'inin anadilidir. Konuşulan diğer diller arasında çeşitli Kafkas ve Kürtçe diyalektler, Arapça, Rumca, Latin ve Ermenice gibi 70 kadar dil ve diyalekt yer alır.


Yeni Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirebilmek için Batı kültüründen de yararlanılması gerektiğine inanan cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu amaçla 1928 yılında Arap alfabesinin yerine, Türkçenin ses düzenine uygun olarak hazırlanan Latin harflerinin kabul edilmesini sağlar.

Türkiye’nin Kültürel Varlıkları, Gelenekleri, Örf ve Adetleri! 

Türkiye'de Doğum Gelenekleri Nasıldır?

Geçiş dönemlerinde ilki olan doğum dünyanın her yerinde olduğu gibi Anadolu’da da her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. Dünyaya gelen her çocuk sadece anne babanın değil aynı zamanda akrabaları, komşuları, soyu ve sopu da sevindirmektedir. Çünkü her doğum ailenin akrabaların soyun, sopun sayısını artırmaktadır. 

Türkiye Milli Bayramları Nelerdir?

Şehir ve kasabalarda bir şenlik havası içinde kutlanan bu bayramların (30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Kurtuluş Bayramları gibi) askeri geçitler, fener alayları vb. "resmi" gösterilerinde gelenek olan tek öğe seğmenler, zeybeklerin özel kıyafetleriyle gösterilere katılmalarıdır. 

Yörelere Göre Farklılıklar Gösteren Türk Halk Oyunları

Halk oyunları düğünlerde, nişanlarda, askere uğurlamada, yaylaya çıkış ve inişte, doğumda, dini ve milli bayramlarda, kazanılan zaferin sonucunda, ferfene, barana, sıra gezmesi, yaren sohbeti gibi toplantılarda oynanmaktadır. Oyunlar genellikle oyun oynamaya elverişli açık alanlarda oynandığı gibi kapalı yerlerde oynanır.  

Türk Müzik Kültürü! Nasıl Bir Yapıya Sahiptir? 

Genel kültürel yapıdaki bu zenginlik doğal olarak müzik kültürümüze de yansımaktadır.Türkiye coğrafyasında oluşmuş ve yaşayan "müzik türlerini" genel bir yaklaşımla üç başlık altında toplayabiliriz: Geleneksel, çağdaş ve popüler müzik. 

Türk Geleneksel, Sanatlar-Zanaatları? Doğal Kültür

Geleneksel Türk El Sanatlarını; halıcılık, kilimcilik, cicim zili, sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, arabacılık vb. sıralanabilir. Geleneksel el sanatlarımızdan dokumaların hammaddeleri yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipekten sağlanmaktadır. 

Dünyada Ün Kazanmış Türk Mutfak Kültürü Nasıldır?

Beslenme biçimleri, içinde bulunulan kültürel- coğrafi- ekolojik- ekonomik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Türk mutfağı denildiğinde Türkiye'de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler- içecekler, bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler ile yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar anlaşılmalıdır. Türk mutfağındaki çeşit zenginliği bir çok etkene bağlıdır.


Kısa bir ifadeyle orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında gelişen yeni tatlar, mutfak kültürümüzün yeni yapısını kazanmasında rol oynamıştır. 


- Ayrıca mimari, giyim kuşam, süsleme gibi sanatlarda da özel kültürel özelliklerimizi yansıtan çalışmalar vardır.

 

Türk Kültürünün Yaşadığı Bağımsız Türk Devletlerinin İsimleri 

v Türkiye Cumhuriyeti

v Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

v Azerbaycan

v Türkmenistan

v Özbekistan

v Kazakistan

v Kırgızistan

v Tacikistan 

Türkiye’de Gezilecek En Güzel Yerlerden Bazılarını Sizler İçin Derledik 

v İshak Paşa Sarayı

v Amasya Evleri.

v Mardin Taş Evleri.

v Aspendos Antik Tiyatrosu.

v Cumalıkızık Köyü

v Suuçtu Şelalesi.

v Salda Gölü

v Ulubey Kanyonu.

v Acarlar longozu

v Nemrut Dağı

v Abant Gölü

v Gökçeada

v Olimpos

v Harput

v Alaçatı Sörfün Merkezi

v Efes Antik Kenti

v Ayder Yaylası

v Polonezköy

v Safranbolu

v Mozaik Kent Zeugma

v Amasra

v Hasankeyf

v Gelibolu

v Ani Harabeleri

v Kapadokya

v Köyceğiz

v Ölüdeniz

v Kazdağları

v İznik

v Palamutbükü

v Yedigöller Milli Parkı

v Pamukkale

v Balıklı Göl

v Konya

v Şirince Köyü

v Tortum Şelalesi

v Saklıkent

v Ballıkayalar Tabiat Parkı